8 av 10 företag har svårt att hitta kompetent arbetskraft.

SONY DSC

Före pandemin varnade företagen för att kompetensbristen hindrade tillväxten. I samband med Pandemin har arbetslösheten skjutit i höjden, men ändå är det fler nu än före pandemin som har svårt att hitta rätt kompetens för att kunna rekrytera.

Det är Svenskt Näringsliv som undersökt vilka utmaningar företagen med att växla upp efter pandemin. 78 procent av alla arbetsgivare anser att det är svårt att hitta rätt kompetens.

Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv säger till tidningen Näringslivet att Sverige skulle behöva öka platserna på gymnasieskolans yrkesprogram.

– Det råder stor brist på yrkesutbildade från gymnasieskolan. Idag går 30 procent av varje årskurs en yrkesutbildning, det skulle behöva vara 40 procent för att tillgodose arbetsmarknadens behov på lång sikt.

Branscher som är extra utsatta är transportbranschen, besöksbranschen och delar av handeln. Många människor har lämnat dessa branscher under pandemin och hittat annan sysselsättning. Där har man nu betydande problem med att hitta personer med rätt kompetens.

Läs mer här

Företagarförbundets reformförslag Tillväxtjobb där företagen ges möjlighet att anställa på deltid med möjlighet för den anställde att kompetensutveckla sig på resten av tiden skulle innebära en möjlighet för företagen att lösa delar av kompetensbristen samtidigt som det ger många arbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr