Antalet anställda ökade i juni

Smiling white female trainee in clothing design studio

I juni 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 144 000, medan antalet arbetslösa var 591 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på drygt 10 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,2 miljoner per vecka.

Antalet män i arbetskraften var 3 027 000 och antalet kvinnor var 2 708 000.

Antalet fastanställda uppgick till 3 886 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 792 000 personer.

Antalet arbetslösa män var 307 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 284 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 10,1 procent för män och 10,5 procent för kvinnor. Av de arbetslösa hade 184 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr