Kammarrätten dömer ut Tillväxtverkets bedömning

Företagarförbundet  Mathias

I en dom från kammarrätten meddelas att företag som tar ut lön årsvis istället för månadsvis, vilket många småföretag gör, också skall ha rätt till korttidspermiteringsstöd. Detta ändrar Tillväxtverkets bedömning sedan tidigare då de avslagit företag med motiveringen att årslön inte kan anses vara en ”regelmässigt utgående lön”.

I domen som kom i slutet av juni konstaterar Kammarrätten att lagtexten säger att den som söker korttidsstöd måste ha varit anställd under jämförelsemånaden och att löneutbetalningar ska ske med regelbundna intervaller. Men samtidigt anser Kammarrätten att det ”inte finns grund för att tolka in ett krav på att lön måste betalas ut månadsvis för att det ska anses vara en regelmässigt utgående lön i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete”. Kan företaget visa att löneutbetalningarna sker med ”ett visst givet och regelbundet intervall bör kravet på regelmässigt utgående lön vara uppfyllt och en ordinarie lön kunna fastställas.”.

Istället för att erbjuda de småföretag som betalar ut lön årsvis efter att ha hört kammarrättens dom så väljer Tillväxtverket att överklaga kammarrättens dom till högsta förvaltningsdomstolen. Detta leder till att eventuella stöd ytterligare fördröjs med upp till sex månader då högsta förvaltningsdomstolen har många ärenden och kön för behandling är lång.

Boel Mörner som drivit ärendet till kammarrätten efter att ha fått avslag från Tillväxtverket på sina ansökan och därefter i förvaltningsrätten är besviken och säger till tidningen näringslivet:

– Många har liksom jag betalat in stora summor i skatt och har aldrig har tagit ut något stöd i någon form. Då blir ett sådant här beslut ett slag i ansiktet. Är pengarna som jag betalar in inte lika mycket värda bara för att jag inte driver ett storbolag som betalar ut månadslön till de anställda?

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson på Företagarförbundet är besviken på Ansvariga både på näringsdepartementet och Tillväxtverket.

Att Tillväxtverket driver ärendet till högsta förvaltningsrätten med Näringsminister Ibrahim Baylans goda minne är ett slag i ansiktet på alla småföretagare som hoppats att regeringens löften om stöd skulle vara reella och ärliga. Tillväxtverkets vägran att acceptera Kammarrättens dom är i mina ögon ett tecken på att man ringaktar småföretagen och egentligen inte vill betala ut stöden trots att endast en bråkdel av avsatta pengar förbrukats.

Företagarförbundet kommer att skriva till näringsministern och finansministern för att kräva dem på svar varför deras myndighet Tillväxtverket hanterar småföretagare på ett i våra ögon orättfärdigt sätt.

Läs mer

Ett svar

  1. Undrar vad det blev av denna skrivelse till näringsministern då svar från Tillväxtverket fortfarande dröjer? Det är många småföretagare som väntar på besked. Borde inte Boel Mörners fall vara ett prejudikat?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr