A-kassa för småföretagare? 

Hur viktigt är det? 

Vad tycker företagarna?

Majoriteten av de företagare som svarat på undersökningen är medlemmar i en A-kassa, och har varit det under lång tid. Genomsnittet har varit medlem i hela 23 år. Men 4 av 10 saknar fortfarande det skyddet en A-kassa innebär.  Anledningen till att man står utanför skyddet varierar, men de flesta säger sig inte veta om att skyddet finns. Endast 15 procent väljer bort A-kassan på grund av kostnaden. 

Den vanligaste anledningen till att företagare är medlem i en A-kassa är de tidigare varit anställda och därmed vana vid det skyddet och tryggheten.

Den dominerande A-kassan bland småföretagare är SMÅA, i vilken nästan 8 av 10 anslutna är medlemmar i.

Kunskapen om inkomstförsäkring och vilka ersättningar som både A-kassan och inkomstförsäkring ger är relativt låg. Endast 11 procent känner till att man kan inkomstförsäkra sin lön. och endast 15 procent av de som är medlem i A-kassan försäkrar sin inkomst. Det stora flertalet gissar på en lägre ersättning än de 26 400 kr som en A-kassa kan ge vid arbetslöshet. Och endast 6 procent gissade att ersättningen med hjälp av inkomstförsäkringen kan uppgå till 64 000 kr före skatt.

Se resultat av undersökningen här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar