A-kassa för småföretagare

4 av 10 småföretagare saknar "fallskärm", det vill säga skyddet i form av A-kassa

Många företagare vet inte om att det finns en A-kassa som är anpassad för just småföretagare. Av alla försäkringar som företagare kan teckna är förmodligen A-kassa den billigaste, sett till skyddet den ger i form av ekonomisk ersättning om firman skulle gå i konkurs. 

Att vara medlem i SMÅA kostar bara 159 kronor per månad

  • Ersättningen man kan få genom A-kassan är 80 procent av lönen med ett tak på 26.400 kr (2023)
  • Utöver grundskyddet som A-kassan ger kan man höja ersättningsnivån med hjälp av en inkomstförsäkring som höjer taket till 64.000 kr (2023)

Läs undersökningen som gjordes bland medlemmarna om hur A-kassan används hos småföretagare

Läs mer och räkna ut vad din ersättning skulle bli

A-kassan är en billig försäkring

I en nyligen genomförd undersökning visade det sig att 15 procent av de företagare som inte var med i a-kassan hade valt bort medlemskapet för

A-kassa för småföretagare? 

Hur viktigt är det?  Vad tycker företagarna? Majoriteten av de företagare som svarat på undersökningen är medlemmar i en A-kassa, och har varit det under

SMÅA försäkrar även familjemedlemmar

Småföretagarnas a-kassa försäkrar inte bara företagare. Även familjemedlemmar som är anställda i företaget kan ansluta sig till SMÅA.  SMÅA är den enda a-kassan i Sverige

Vilande företag en möjlighet i oroliga tider

Tillfälliga problem i företagets verksamhet kan kosta stora pengar. Ett alternativ till konkurs är att lägga företaget vilande under en period och få ersättning från

Försäkra inkomsten med medlemskap i a-kassan

Ungefär hälften av landets småföretagare är inte medlemmar i någon a-kassa. Det är synd, tycker Jessica Tjällman, marknads- och kommunikationschef på Småföretagarnas A-kassa, SMÅA. –

Hur viktigt är det? 

Vad tycker företagarna?

Majoriteten av de företagare som svarat på undersökningen är medlemmar i en A-kassa, och har varit det under lång tid. Genomsnittet har varit medlem i hela 23 år. Men 4 av 10 saknar fortfarande det skyddet en A-kassa innebär.  Anledningen till att man står utanför skyddet varierar, men de flesta säger sig inte veta om att skyddet finns. Endast 15 procent väljer bort A-kassan på grund av kostnaden. 

Den vanligaste anledningen till att företagare är medlem i en A-kassa är de tidigare varit anställda och därmed vana vid det skyddet och tryggheten.

Den dominerande A-kassan bland småföretagare är SMÅA, i vilken nästan 8 av 10 anslutna är medlemmar i.

Kunskapen om inkomstförsäkring och vilka ersättningar som både A-kassan och inkomstförsäkring ger är relativt låg. Endast 11 procent känner till att man kan inkomstförsäkra sin lön. och endast 15 procent av de som är medlem i A-kassan försäkrar sin inkomst. Det stora flertalet gissar på en lägre ersättning än de 26 400 kr som en A-kassa kan ge vid arbetslöshet. Och endast 6 procent gissade att ersättningen med hjälp av inkomstförsäkringen kan uppgå till 64 000 kr före skatt.

Se resultat av undersökningen här