Omställningsstudiestödet är populärt hos medborgarna, men myndigheten som beslutar tar god tid på sig…

Omställningsstudiestödt 2

För ett drygt år sedan, den 1 oktober 2022 öppnades omställningsstudiestödet. En modell som syftar till att stimulera kompetensutveckling av individer och i förlängningen företag.Ganska direkt trillade ansökningarna för stödet in hos omställningsorganisationen Trygghetsrådet TRR.

– Vi visste ju inte innan hur det skulle se ut, så det var en positiv överraskning att intresset var så stort redan från början, säger Johan Lagerhäll, vd på TRR.

Handläggningen går trögt hos myndigheten CSN.

CSN har tagit emot ca 55 500 ansökningar under året, men endast beslutat om ca 21 000. Bara 605 av dem som sökte för 12 månader sedan ha fått besked. I genomsnitt får de sökande vänta i mellan 7 till 9 månader på ett besked.

Mattias Dahl som är vd för Svenskt Näringsliv beskriver i tidningen Näringslivet omställningsstudiestödet som både ett framgångsrikt stöd och ett mindre lyckat.

– Att intresset är så stort redan första året är positivt. Det brukar ta längre tid innan den här typen av reformer når befolkningen. Att det är så många som vill utbilda sig mitt i livet för att fortsätta att vara attraktiva på arbetsmarknaden visar att det som arbetsgivare och fack önskar har landat rätt.

Senfärdigheten kritiseras

Det saknas resurser för att hantera alla ansökningar. Regeringen hade kunnat skjuta till mer pengar för att det stöd som de själva beslutat om och hoppats skulle intressera många. Men istället sitter man handfallen och förvånas över att deras omställningsstudiestöd på riktigt uppskattas. Säger Mattias Rebane, Företagarförbundet.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr