De är i småföretagen jobben måste skapas

Mathias Rebane NP FF 4

I förra veckan varslade Volvo Cars om att de avser att minska sin personalstyrka med 1 300 personer. 700 anställda och ca 500-600 konsulter. Det är en minskning med ca 5 procent av personalstyrkan. Volvo Cars är ett av Sveriges drygt tusen stora industriföretag med över 250 anställda som sysselsätter lite fler än 1,1 miljon medarbetare. Nästan dubbelt så många, 2,1 miljoner människor arbetar i drygt 1,2 miljoner små och medelstora företag med 1-250 anställda. Ytterligare nästan 1,3 miljoner arbetar i vård, skola och omsorg.

Antalet arbetslösa steg med 72 000 i augusti till totalt 444 000 personer. Denna trenden måste vi som land bryta. Det kan enbart ske med hjälp av de många små och medelstora företagen. Vi skall förklara varför.

Först sätter vi upp ett mål med halverad arbetslöshet. Det innebär att 222 000 människor måste få ett jobb.

Om vi tar 222 000 personer och vänder oss till de största industriföretagen skall dessa anställa via 20 procent fler än vad de är idag. Volvo Cars gjorde tvärtom och minskade med 5 procent. Om vi istället vänder oss till de 1,1 miljoner små och medelstora företagen innebär det att det räcker att vart femte företag anställer 1 person.

Men för att detta skall ske måste trösklarna för att anställa i de minsta företagen sänkas. Det måste bli billigare med lägre arbetsgivaravgifter. Riskerna måste sänkas så att företagen vågar, detta kan ske med en modern lärlingsutbildning som Företagarförbundet kallar ”Tillväxtjobb” som kombinerar en del arbete med kompetensutveckling på plats i företaget. På detta vis kan små företaget ta de första steget för att anställa till rimligt stor kostnad och rimligt stor risk.

Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

Läs mer om Tillväxtjobb här

Läs mer om Volvo Cars neddragning här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr