En företagsfokuserad a-kassa

Jessica Tjällman, porträttbild kopiera

Av landets alla a-kassor är det bara en som är till speciellt för företagare och deras familjemedlemmar. Men på vilket sätt fokuserar Småföretagarnas A-kassa, SMÅA, egentligen på företagsfrågor?

Även du som driver företag har möjlighet att vara med i en a-kassa för att få arbetslöshetsersättning vid eventuell arbetslöshet. SMÅA startade 1969, har över 100 000 medlemmar och är specialiserade på företagsfrågor.

– Vi försäkrar alla företagare som driver ett litet eller medelstort företag, oavsett företagsform, berättar Jessica Tjällman, marknads- och kommunikationschef på SMÅA. Dessutom försäkrar vi företagarens maka, make eller övriga familjemedlemmar som också arbetar i företaget.

Hos SMÅA får den anslutna företagaren samma rätt till ersättning vid arbetslöshet som hos andra a-kassor. Ändå känns medlemskapet hos SMÅA mer naturligt för de flesta företagare.

– Vår styrelse består uteslutande av egna företagare, säger Jessica. Som Sveriges största företagarägda medlemsorganisation har vi en unik position. Den använder vi på olika sätt för att påverka politiker och lagstiftare så att förutsättningarna för att driva småföretag i Sverige ska förbättras.

Genom yttranden och skrivelser till regering, riksdag och riksdagspartier redogör SMÅA för sina synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen och olika företagarfrågor.

– Vi är remissinstans och det är när olika lagförslag skickas ut på remiss som vi har störst möjlighet att påverka, säger Jessica. Där kan våra kunskaper om vad företagen behöver betyda mycket.

Ett exempel på en fråga som SMÅA har drivit på senare år handlar om att permanenta de tillfälliga lättnader i regelverket som infördes under pandemin. 

– Det handlar främst om tillåtelsen att marknadsföra företaget och upprätthålla kontakt med kunder under arbetslösheten, för att kunna komma igång med företaget igen. Vi anser att snabbaste vägen till egenförsörjning är det som borde genomsyra lagstiftningen, oavsett om man är anställd eller företagare. Lättnaderna gäller fram till 1 januari 2024, men vi fortsätter arbeta för att de ska ingå i det ordinarie regelverket för företagare.

Text: Stefan Hedner

Foto: SMÅA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr