Fler och fler arbetslösa…

Shoes of people doing a line in a casting for a catwalk - Barcelona

Arbetsmarknadssituationen är utmanande, med en långsam ökning av arbetslösheten och en tydlig ökning av varsel om uppsägningar. I slutet av december var över 349 000 personer, vilket motsvarar 6,7 procent av arbetskraften i åldrarna 16-65 år, arbetslösa och inskrivna hos arbetsförmedlingarna. Jämfört med föregående år har arbetslösheten ökat med cirka 14 000 personer.

Sektorer som bygg, handel och krogbranschen verkar vara mest påverkade av den sämre konjunkturen. Arbetsplatser kopplade till hushållens konsumtion, såsom handeln och hotell/restaurang, upplever svårare tider. Byggbranschen kämpar med kraftigt fallande efterfrågan och färre tillgängliga jobb.

Varslen om uppsägningar är fortfarande högre än tidigare år, med närmare 4 500 personer varslade i december jämfört med nästan 2 500 året innan. Långtidsarbetslösheten har ännu inte börjat öka jämfört med 2022 års nivåer, men det förväntas bli tuffare framöver, särskilt för personer med kort utbildning, enligt Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen. Det är en utmanande tid för arbetsmarknaden och för dem som är långtidsarbetslösa.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr