Nu försvinner kravet på papperskvitton

Pile of paper cash register receipts isolated on white background

Enligt bokföringslagen har företag varit tvungna att arkivera kvitton och fakturor på papper om de har tagits emot på papper. Kravet har varit att du måste spara kvittot eller fakturan i minst tre år. Samtidigt har elektroniska kvitton har inte behövts att skriva ut och sparas utan har kunnat sparas av företaget eller organisationen i elektronisk form. Det innebär i parktiken två delvis parallella arkiv för kvitton och onödigt merarbete.

Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag om att avskaffa kravet på bevarande av räkenskapsinformation i original. Förslaget innebär efterlängtade kostnadsbesparingar för företagen som föreslås kunna spara räkenskapsinformation digitalt, i stället för i pappersformat.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr