Priserna gick ned i december

Cost reduction Concept. Businessman with his hand lowers the arrow of the graph. Cost text with a down arrow. budget,Cost Management. cut budget..

Statistiska Centralbyrån mäter löpande Producentprisindex. Detta gick ned med 1,6 procent under december månad jämfört med november. Exportpriserna sjönk 2,6 procent och importpriserna sjönk 2,8 procent. Priserna inom Sverige sjönk mindre – 0,5 procent.

Jämfört med december 2022 sjönk priserna med hela 7,7 procent.

Det främsta bidraget till nedgången på hemmamarknaden var lägre priser på raffinerade petroleumprodukter. Priserna sjönk även inom kemikalier och kemiska produkter, betongvaror för byggändamål och motorfordon. Nedgången motverkades av en säsongsnormal prisuppgång på fjärrvärme.

Även på exportmarknaden kom det största bidraget till nedgången från lägre priser på raffinerade petroleumprodukter. Priserna sjönk även inom kemikalier och kemiska produkter, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, övriga maskiner, metaller, elapparatur, papper och papp och sågat och hyvlat trä. Nedgången motverkades något av prisuppgångar på elektricitet.

Prisnedgångar på råolja stod för det största negativa bidraget på importmarknaden. Priserna sjönk även inom raffinerade petroleumprodukter, kemikalier och kemiska produkter, datorer, elektronikvaror och optik, metaller, samt inom flera andra produktgrupper.

Upp och nedgång i utvalda branscher:

  Hemmamarknad Export Import
Råolja     ‑0,8
Naturgas     ‑0,1
Livsmedel     ‑0,1
Sågat och hyvlat trä   ‑0,1  
Papper och papp   ‑0,1  
Raffinerade petroleumprodukter ‑0,6 ‑0,8 ‑0,4
Kemikalier och kemiska produkter ‑0,1 ‑0,3 ‑0,2
Plastvaror     ‑0,1
Betongvaror för byggändamål ‑0,1    
Metaller   ‑0,2 ‑0,2
Datorer, elektronikvaror och optik   ‑0,2
Elapparatur   ‑0,1 ‑0,1
Övriga maskiner   ‑0,2 ‑0,1
Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑0,3 ‑0,1
Motorfordon ‑0,1    
Generering av elektricitet   0,1 ‑0,1
Fjärrvärme 0,4    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr