Arbetslösheten nästan 9 procent i April

Shoes of people doing a line in a casting for a catwalk - Barcelona

I april 2024 var 5 227 000 sysselsatta. Antalet arbetslösa ökade med 87 000 till hela 513 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,9 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter.

– Läget på arbetsmarknaden är fortsatt dämpat och det var inga större förändringar i april, säger Louise Stener, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Anställda

I april 2024 uppgick antalet anställda till 4 748 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 348 000 anställda och bland män var antalet anställda 2 400 000. Antalet fast anställda ökade med 88 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 116 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 2 026 000, en ökning med 99 000, och antalet fast anställda män var 2 089 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 632 000 personer. För kvinnor var antalet 322 000, vilket är en minskning med 50 000 personer, och bland män uppgick antalet till 311 000.

Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 750 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 097 000 fast anställda och 653 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer.

Arbetslösheten

I april 2024 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 513 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 87 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,9 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 238 000 och antalet arbetslösa män var 275 000, vilket är en ökning med 51 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,7 procent för kvinnor. För män ökade arbetslösheten med 1,7 procentenheter till 9,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 155 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 65 000 kvinnor och 90 000 var män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 188 000. Det är en ökning med 44 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 26,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 131 000 heltidsstuderande.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 481 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 8,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 167 000 och arbetslöshetstalet var 24,2 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr