Tjänstepension – hur behöver du kompensera som företagare?

Piggy bank in soft focus on desk with blurred elderly man using laptop to fill out Internet pension application, do accounting and paperwork at home, manage personal finance or pay bills online

Som företagare behöver du ta ett större eget ansvar för pensionen än vad de flesta anställda behöver göra. Bland annat genom att spara till tjänstepension. 

9 av 10 svenskar har tjänstepension genom sina kollektivavtal. Det betyder att deras arbetsgivare – utöver lön och inbetalningar till den allmänna pensionen – även gör inbetalningar till tjänstepensionen.

– Normalt sätter arbetsgivare av motsvarande 4,5–6 procent av lönen upp till ett lönetak på 47 625 kronor per månad, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten. De som har högre löner än så får ofta 30 procent ytterligare på den del av lönen som överstiger taket.

Som företagare är det viktigt att ha kunskap om att det är så det är ordnat för de flesta anställda. En företagare som inte vill få det sämre som pensionär än någon som har varit anställd och haft samma lön, behöver göra motsvarande avsättning till tjänstepension själv. 

– Efter ett helt arbetsliv kan det bli stora skillnader, eftersom det som sparas till tjänstepensionen förräntar sig över tiden, säger Agneta Claesson. Om en företagare och en anställd som har haft samma lön under arbetslivet går i pension samtidigt, riskerar företagaren att få cirka 30 procent lägre pension om han eller hon saknar tjänstepension. Om den som har varit anställd får 30 000 kronor per månad i pension, får alltså företagaren bara 21 000 kronor.

En fördel för företagare är att om det finns utrymme i verksamheten för att göra avsättningar till tjänstepension, så är avsättningen avdragsgill upp till 35 procent av lönen. Det innebär – förutom att man sparar till tjänstepension – att företaget även minskar sin beskattning. 35 procent är också betydligt mer än de flesta anställda har i pensionsavsättning, så finns det möjlighet är det ett sätt att åtminstone under goda år sätta av lite extra till pensionen. 

– På pensionsmyndigheten.se finns en räknesnurra som gör det enkelt att räkna ut hur mycket en företagare själv behöver spara till tjänstepension för att inte tappa jämfört med personer som har kollektivavtal, säger Agneta Claesson. Gå gärna in och titta där, och fundera sedan på vad det finns för möjligheter i företaget.

Att tänka på: 

Det finns andra alternativ än just tjänstepension för ett långsiktigt sparande. Vad som är mest lämpligt kan bero på flera olika faktorer, men främst bolagsform och inkomstnivå bör vara vägledande för att kompensera för den uteblivna tjänstepensionen. Vi återkommer med information kring detta ämne.

Text: Stefan Hedner

Foto: Pensionsmyndigheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr