Hur hög är ersättningen från a-kassan?

Jessica Tjällman, porträttbild

Den som inte är medlem i en a-kassa kan som mest få 510 kronor per dag vid arbetslöshet. Med ett medlemskap kan man få 1 200 kronor per dag – och mer än så med hjälp av en tilläggsförsäkring.

Det borde vara en självklarhet för alla småföretagare att vara med i a-kassan. Att vara medlem handlar inte om att planera för ett misslyckande, utan om att få en vettig ersättning om företaget av någon anledning inte skulle bära sig.

– Det kan hända saker i vår omgivning och omvärld som påverkar även välmående företag, säger Jessica Tjällman marknads- och kommunikationschef på Småföretagarnas a-kassa, SMÅA. Höga räntor, inflation, rusande elpriser och andra omvärldsfaktorer kan också snabbt ändra förutsättningarna. Då kan det vara bra att vara medlem i en a-kassa och faktiskt ha en försäkring för arbetslöshet.

Ersättningen vid arbetslöshet beror på flera faktorer, bland annat om man är medlem i a-kassan, hur länge man har varit medlem och hur mycket man har tjänat innan man blev arbetslös. En person som inte är medlem i någon a-kassa, eller som har varit medlem mindre än 12 månader, får ersättning från den så kallade grundförsäkringen. Det ger högst 510 kronor per dag.

Den som är medlem i a-kassan och har varit medlem i minst 12 månader har rätt till en inkomstbaserad ersättning. Där ger de första hundra dagarna av arbetslöshet 80 % av inkomsten, men högst 1 200 kronor per dag. Följande hundra dagar ger också 80 %, men högst 1 000 kronor per dag. Dag 201–300 ger 70 % av inkomsten och högst 1 000 kronor per dag. Den som har barn under 18 år kan sedan få ytterligare 150 dagar med högst 1 000 kronor per dag i ersättning.

– Den som vill försäkra högre inkomster kan teckna en kompletterande inkomstförsäkring, säger Jessica Tjällman. Med den kan man försäkra inkomster från 40 000 till 80 000 kronor per månad och få 80 % av inkomsten i 100 eller 200 dagar. Som exempel betyder det att en person som har en inkomst på 50 000 kronor per månad kan få 40 000 kronor i ersättning med hjälp av inkomstförsäkringen. Utan inkomstförsäkringen blir ersättningen 26 400 kronor per månad och saknar man helt medlemskap i a-kassa får man 11 220 kronor från grundförsäkringen.

Ett medlemskap i SMÅA kostar 159 kronor per månad. Inkomstförsäkringen kostar från 275 kronor per månad, beroende på hur hög inkomst som försäkras. 

Text: Stefan Hedner

Foto: SMÅA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr