Ersättning för höga sjuklönekostnader på väg att försvinna

sjuklon-600

Socialdepartementet föreslog i höstas en avveckling av ersättningssystemet för arbetsgivares höga sjuklönekostnader, en reform som initialt infördes 2015 för att underlätta för företag att hantera sjuklönekostnader. Nu har regeringen lagt en proposition som riksdagen skall rösta om förslaget den 29 maj. Enligt förslaget skall stödet slopas redan från och med den 1 juli 2024.

Enligt de beräkningar som presenterades i en bilaga till höstbudgeten, kommer företagen att behöva stå för ytterligare 1,2 miljarder kronor 2025 och 2,6 miljarder kronor 2026.

Detta skulle öka företagens ansvar orimligt mycket enligt Företagarförbundet. Småföretagare kan och bör endast betala för utfört arbete. I och med förslaget flyttas statens ansvar över på företagarna. Speciellt tjänsteföretag med höga personalkostnader kommer drabbas hårt.

Riksrevisionen som gått igenom systemet med återbetalning av höga sjuklönekostnader och bedömde att arbetsgivarnas uppgiftsskyldighet borde utökas samtidigt som Försäkringskassan borde uppdras att ansvara för beräkningen av sjuklönekostnader. De föreslog:

  • att regeringen skulle ge Försäkringskassan och Skatteverket ett särskilt samordningsuppdrag som skulle minska risken för felaktiga utbetalningar från ersättningen för höga sjuklönekostnader. 
  • att regeringen skulle över och lämna ett författningsförslag för att minska risken för felaktiga utbetalningar.

Istället för att lyssna på Riksrevisionen avser nu regeringen att helt lämpa över kostnaderna för höga sjuklöner på företagen. Förändringen kommer att innebära svårigheter för arbetstagare med sjukdomshistorik, de kommer att ha svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Därtill försvårar förslaget från regeringen för företagen att anställa och skapa arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr