Norsk skatt oroar även svenskar

Norwegian flag hanging on  the railing of the ship and waving above the water.The motor of the ship makes the water wavy and foamy. Tall, lush green mountains surrounding the fjord. Clear blue sky.

Norge har beslutat om en ny ”exitskatt”. Den skall betalas av företagare som flyttar från Norge. 38 procent på aktievärdet drabbas företagare som flyttar ut ur Norge av. Det skall motsvara den utdelningsskatt som skulle betalats om företagaren bodde kvar i landet. Skatten tar ingen hänsyn till företagets omsättning eller om det generera vinst eller ej.

Exitskatten anklagas för att vara ägarfientlig norsk skattepolitik. Förmögenhetsskatten höjdes av regeringen, som består av en koalition mellan Arbeiderpartiet och Senterpartiet. Och efter det har norrmän börjat flytt utomlands för att undvika förmögenhetsskatten.

Sverige har ingen förmögenhetsskatt längre, eftersom den drev svenska företagare ut ur landet. Men en ”exitskatt” från grannlandet torde intressera flera partier, inte minst socialdemokraterna som redan 2017 gillade den exitskatt som Skatteverket föreslog då. Strax före regeringsskiftet tillsattes en utredning av Socialdemokraterna i regeringen för att utreda en Exitskatt, denna lades dock ner av de nuvarande regeringen.

Läs mer på DI.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr