Växande intresse för hållbarhetsmärkningar

sara_bergman

Fler och fler branscher omfattas av någon typ av märkning eller certifiering som ska visa på ett fungerande hållbarhetsarbete. För branschveteranen Svanen märks det att efterfrågan ökar.

– Företagen vill, på ett trovärdigt sätt, kunna visa upp sitt miljöarbete, och konsumenterna ser det som ett sätt att göra ett enkelt val, säger Sara Bergman, kriterie- och hållbarhetschef på Miljömärkning Sverige.

Det blir ett sätt att se att hållbarhetskraven är uppfyllda utan att upphandlaren behöver specificera dem var för sig och kontrollera dem. Samtidigt ökar efterfrågan på att företags hållbarhetsarbete ska granskas av en oberoende part, säger Sara Bergman.

Ett område där Miljömärkning Sverige – som är ansvarig för Svanen-märkningen i Sverige – märkt att betydelsen av certifieringar ökat är inom offentlig upphandling. Där hänvisar underlagen ofta till att kraven ska motsvara de som ställs av en etablerad aktör som Svanen.

Sara Bergman, kriterie- och hållbarhetschef på Miljömärkning Sverige ser ett ökande intresse från företagatt certifiera sig.

Bland många mindre företag finns ofta en bild av att olika typer av certifieringar kan vara dyra att skaffa och krångliga att uppfylla kraven för.

– Vi känner till att den bilden finns, men det är svårt att säga hur väl det stämmer. Som mindre företagare behöver du kanske göra mer själv än ett stort företag med egna experter, och det är vi medvetna om. Vi är därför noga när vi formulerar våra krav så att det inte ska bli onödigt kostnadsdrivande och att det ska gå att uppfylla kraven oavsett företagets storlek, säger Sara Bergman.

Svanen-märkningen ska vara till större delen självfinansierat och bygger därför på licensavgifter.

– Den årliga avgiften baseras på hur mycket av den Svanenmärkta produkten företaget säljer. Däremot är engångsavgiften för att ansöka lika för alla idag, oavsett storlek, så det kanske man skulle kunna se över för att förenkla för mindre företag, säger Sara.

TEXT: HANS OLOFSSON  FOTO: PRESSBILD & MOSTPHOTOS

 

Några av miljömärkningarna i Sverige

1. Bra Miljöval – Naturskyddsföreningens märkning. Finns inom tolv områden.

2. Svanen – Gemensam märkning för de nordiska länderna. Förvaltas i Sverige av statliga bolaget Miljömärkning Sverige.

3. EU Ecolabel / EU-blomman – EU-motsvarigheten till Svanen.

4. KRAV – Svensk märkning för ekologisk mat, med delvis hårdare kriterier än det EU-gemensamma lövet för ekologisk mat.

5. FSC – Certifieringssystem för skog, med krav på skogsbruk och miljöarbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr