Svenska familjeföretag – pessimistiska inför framtiden

My Lidén, PwC

Färre svenska familjeföretag har haft en försäljningstillväxt det senaste året, och de är också mer pessimistiska inför framtiden. Samtidigt är de bra på att anpassa företaget efter nya förutsättningar och har ett stort engagemang inom hållbarhet. Det visar en global undersökning från PwC där drygt 2 000 familjeföretag har medverkat.

Försäljningstillväxten tappar fart i de kämpiga ekonomiska tiderna vilket bidrar till en lätt pessimistisk syn på framtiden bland svenska familjeföretag.


– En del av förklaringen är att många länder, till skillnad mot Sverige, var nedstängda under pandemin. Så den globala utvecklingen kan snarare ses som en återhämtning. Samtidigt visar färre svenska företag på förlustsiffror både i år och sett över tid, vilket är positivt, säger My Lidén, revisor och rådgivare till familjeföretag hos PwC Sverige.

Familjeföretagen är bra på att ställa om
Åtta av tio svenska familjeföretag svarar att de har en väldigt hög förmåga att ställa om och anpassa företaget till nya marknadsförutsättningar. Men 7 av 10 företag säger att de räknar med att växa de närmaste två åren. Det låter mycket i dessa tider, men är också färre än för två år sedan då hela 84 procent hade målet att växa. Dock är det ännu endast tre procent som ser behov av att skära ner för att företaget ska överleva.

– Utmaningen är att kunna balansera dagens situation mot att agera på det som finns runt hörnet. Framtidens vinnare är de som kan agera på förändringar, tänka bredare och satsa på innovation, säger My Lidén. 

Trots misstro om framtiden satsar svenska familjeföretag på hållbarhetsarbetet
Sex av tio familjeföretag i Sverige har satt miljömål, vilket är dubbelt så många som det globala genomsnittet. Nästan sju av tio familjeföretag uppger att det är viktigt för dem att bidra med lösningar på samhällsutmaningar och klimatförändringar.  

– Vi märker att allt fler familjeföretagare vill ha stöd i sitt arbete med hållbarhet och mångfald. Inte bara för att de själva anser att det är viktigt, utan även för att deras medarbetare och kunder förväntar sig att detta prioriteras, säger Andreas Stranne, skatterådgivare till familjeföretag hos PwC Sverige.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr