Billigare kapital i framtiden?

Henrik Kristensen ser potential för nya finansiella instrument, som skulle kunna göra kapital billigare för landets småföretagare.

Allt kapital är dyrare för små företag än för stora – men framtiden bör kunna bjuda på billigare lösningar för småföretagaren. Det menar Henrik Kristensen, grundare av Nordiska Värdepappersregistret.

– Att det är dyrare för små företag att låna pengar eller få tillgång till riskkapital beror ofta på den högre risken, säger Henrik Kristensen, grundare av Nordiska Värdepappersregistret samt ekonomie och filosofie doktor. Dessutom är det ofta omöjligt för företaget att få ett banklån utan att företagaren själv går i privat borgen och därmed riskerar hus och hem.

Henrik Kristensen menar att småföretagens höga kostnader för kapital är problematiska av flera skäl. 

– Dels ur ett konkurrenshänseende mellan stor och liten, säger han. Dels är det till nackdel för landet som helhet. Vill man öka BNP och förbättra välfärden finns det en stor potential i att ge småföretagen bättre förutsättningar att utvecklas. De står för mer än halva Sveriges BNP och om priset på pengar kan bli lägre för de mindre företagen är det stora krafter som släpps loss.

Idag finns inga färdiga lösningar på problemet, men Henrik Kristensen tycker att det borde kunna skapas möjligheter i framtiden.

– Den snabbaste lösningen skulle förmodligen vara någon form av skattelättnad, säger han. Pengar som cirkulerar i systemet beskattas hela tiden, för varje varv de gör. Om småföretag kunde få låna pengar billigare, skulle staten kompenseras genom de nya skatteintäkter som blir resultatet när de lånade pengarna kommer i omlopp.

Andra lösningar skulle kunna utgöras av finansiella instrument som inte existerar idag, men som kan ge lägre lånekostnader för småföretag i behov av kapital.

– Exempelvis genom att någon aktör poolar ihop hundra småbolag som tillsammans vill låna hundra miljoner kronor. Då kan de gemensamt låna på en noterad marknad till lägre kostnad och med lägre risk för långivarna.

Henrik drar också en parallell till börsen, där många investerare letar efter så kallade utdelningsbolag.

– Här är de flesta mycket nöjda med 4–5 procents årlig direktavkastning på det kapital de har investerat. Ett litet onoterat bolag som går med vinst borde kunna dela ut betydligt mer än så. Kan man lösa matchningsproblemet här, där företagen som är i behov av kapital kan hitta investerare som söker en årlig avkastning, tror jag det kommer att strömma kapital till småföretagen. 

•••

Stefan Hedner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr