Småföretagarna ratar det nya omställningsstudiestödet.

Alexandra Swenning är utredare på CSN:s rättsavdelning.

Den 1 oktober förra året infördes det nya och ovanligt generösa stödet, som gör det möjligt för yrkesverksamma att plugga ett år och få betalt med upp till 20527 kronor i månaden. 

Intresset bland anställda har varit större än vad de första prognoserna pekade på, och vid årsskiftet hade CSN fått in 23000 ansökningar från 19000 personer.

– Att det är fler ansökningar än personer beror på att vissa personer skickat in flera ansökningar för flera utbildningar eller flera studietider, säger Alexandra Swenning som är utredare på CSN:s rättsavdelning och följer utvecklingen med stort intresse. 

Hon konstaterar att redan i ett tidigt stadium kunde CSN fatta beslut om avslag av vart tionde ansökan.

– Dessa avslag är till största delen fattade i enkla ärenden, som krävde mindre utredningsinsatser. Det kan till exempel vara att personen inte uppfyller ålderskraven och antal år som yrkesverksam.

Samtidigt noterar hon att intresset tycks ha varit nästan obefintligt bland dem som är småföretagare. 

– Bara fyra procent av dem som sökt har uppgett att de har ett eget företag, och en majoritet av dessa skriver att de även har en anställning vid sidan om, säger och tillägger att CSN inte kan uttala sig om varför så få småföretagare sökt stödet.

Samtidigt konstaterar hon att de flesta som sökt stödet angett att de vill läsa olika typer av lärarutbildningar, men att även sjuksköterskeutbildning och polisutbildning är populärt.

Inför nästa ansökningsomgång som startar den 1 april och som omfattar studier som påbörjas hösten 2023 har hon en hel del tips.

– Kontakta din omställningsorganisation, om du har en sådan. De kan hjälpa till med ansökan om omställningsstudiestöd och ge rådgivning och vägledning kring vilka utbildningar som passar dig. De kan också skriva ett yttrande till CSN om hur utbildningen stärker ställningen på arbetsmarknaden. Det gör det enklare att ansöka om omställningsstudiestöd och gör dessutom att du får beslut från CSN fortare. 

Peter Fredriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr