Färre nybyggda bostäder väntas…

building house on blueprints with worker - construction project

Sverige behöver fler bostäder. Samtidigt stannar bostadsbyggandet upp och antalet byggstarter minskar enligt en prognos från byggföretagen.

– Bostadsbyggandet har inte varit så här lågt på ett decennium. Under samma period har befolkningen växt med en miljon människor. Antalet byggstarter och behovet av fler bostäder går inte ihop, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Prognosen pekar på 25 500 påbörjade bostäder och är 13 000 färre än Byggföretagens beräkningar för sex månader sedan.

Stigande räntor ska vara förklaringen till den dystra prognosen och Byggföretagen prognosticerar med att Riksbanken höjer styrräntan till fyra procent.

– Det finansiella läget minskar hushållens möjlighet att investera. Så länge räntorna stiger så kommer efterfrågan på nybyggda bostäder att sjunka. Riksbanken behöver omvärdera den penningpolitiska inriktningen och gå försiktigare framåt med räntehöjningarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det bistra läget påverkar även sysselsättningen i byggindustrin. Antalet sysselsatta bedöms minska med 21 000 personer mellan 2022 och 2024. 

– Våra medlemsföretag är måna om att långsiktigt behålla sin personal. Därför väntar vi på fler reformer från regeringen. Byggföretagen vill bland annat att satsningen på branschskolor förlängs, att ROT-avdraget höjs till femtio procent av arbetskostnaden upp till 75 000 kr och att det skärpta amorteringskravet tas bort för att hålla uppe efterfrågan i nyproduktion, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Läs mer här

Företagarförbundet har i brev till regeringen krävt förstärkning av ROT avdraget för att stimulera byggande och jobbskapande i konjunktursvackan som råder. Läs Mathias Rebanes debatt här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr