Återställ ROT-avdraget och höj taket.

ROT avdraget infördes 1993 och syftade till att stimulera byggbranschen och jobbskapande i den lågkonjunktur som rådde. Avdraget innebar en skattelättnad för renovering och ombyggnad av bostadsfastigheter. Med krav på att företaget som utför renoveringen skall ha F-skattebevis för att få ansöka om ROT-avdrag är meningen också att förhindra svartarbete och i stället locka köpare av renoveringstjänster att anlita företag som betalar skatt i Sverige. Allt detta fungerade, byggandet tog fart och svartarbete minskade. Det är bra. Nu är det lågkonjunktur igen och en ny ROT-injektion för att stimulera byggandet är på sin plats.

Byggbranschen bromsar upp
Prognosen för svensk ekonomi ser dyster ut. Konkurserna ökade i byggbranschen med 49 procent under januari 2023 jämfört med samma månad året före. I och med galopperande elpriser och höjda räntor så håller hushållen hårt i slantarna och avvaktar med renoveringar. Med ett höjt ROT avdrag kan fler lockas att renovera och jobb inom byggbranschen kan både räddas och skapas. ROT avdraget är en beprövad reform som stimulerar den svenska ekonomin. Byggandet i samhället är dessutom en motor för väldigt många andra branscher, tillverkningsindustri, transporter, lunchrestauranger, bensinmackar, och många andra serviceföretag, ja egentligen motorn för en stor del av ekonomin, inte minst på landsbygden där alternativa jobb är svårare att finna.

Återställ ROT-avdraget
Omfattningen av ROT-avdraget har varierat under åren mellan 50 procent och som i nuläget, 30 procent. För att ge byggandet en vitamininjektion bör avdraget höjas tillfälligt till 50 procent igen. Det är stimulansen i uppgången som har effekt, ju snabbare Sverige tar sig ur lågkonjunkturen desto bättre konkurrenssituation har hela landet gentemot omvärlden. När ekonomin ställt om och ljusare tider vädras kan avdraget justeras ned igen.

Höj taket
Taket för ROT-avdrag är numera endast 50.000 kr. Det har legat fast sedan 2008, med dagens penningvärde borde det minst vara 15.000 kr högre för att motsvara samma nivå. Företagarförbundet föreslår därför att taket höjs till 75.000 kr. 

Omfattning
Idag omfattas många typer av renoveringsarbeten och ombyggnationer men fortfarande är andra insatser undantagna. Montera eller reparera  och underhålla markiser och solskydd. Samma sak med solfilm på fönster. Insatser som faktiskt bidrar till att spara energi och som idag verkligen borde vara inkluderade i ROT-avdraget. Likaså omfattas inte planerandet och byggandet av gästhus, friggebod med mera. Med tanke på den bostadsbrist som råder borde dessa byggnader som ofta hyrs ut till studenter och enpersonshushåll omfattas av ROT-avdrag, det skulle stimulera byggandet och minska bostadsbristen. Inte heller omfattas larminstallationer idag vilket de borde med tanke på den kamp mot brottslighet vi stör inför.  

Stimulera byggbranschen för jobbens skull 
Sverige har över 400.000 arbetslösa. Detta är ett problem. Men det kan också vara en möjlighet för landet. Om småföretagandet stimuleras och fler kommer i arbete, skapas fler skatteintäkter och en starkare välfärd. Investeringar behövs i vård, skola, infrastruktur, energi, polis och försvar och med fler i arbete kan detta lösas. Många byggföretag är småföretag och det är i dessa de många jobben kan komma att skapas. Redan idag så skapas 4 av 5 nya jobb i de små och medelstora företagen. Med 1 miljon småföretag är jobbskapande i dessa en enorm möjlighet. Då är byggbranschen en viktig aktör och med ett förstärkt och höjt ROT-avdrag kan de bidra starkt positivt på den svenska ekonomin.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

www.ff.se

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar