Återställ ROT-avdraget och höj taket.

He is the best carpenter in town

ROT avdraget infördes 1993 och syftade till att stimulera byggbranschen och jobbskapande i den lågkonjunktur som rådde. Avdraget innebar en skattelättnad för renovering och ombyggnad av bostadsfastigheter. Med krav på att företaget som utför renoveringen skall ha F-skattebevis för att få ansöka om ROT-avdrag är meningen också att förhindra svartarbete och i stället locka köpare av renoveringstjänster att anlita företag som betalar skatt i Sverige. Allt detta fungerade, byggandet tog fart och svartarbete minskade. Det är bra. Nu är vi återigen inne i en lågkonjunktur och stimulans av byggandet hade varit bra för jobbskapande i byggbranschen. Men också för jobbskapande i andra branschen då byggbyggen ofta fungerar som lok och drar med sig andra branscher.

Byggbranschen bromsar upp
Ekonomin i Sverige ser dyster ut. Konkurserna ökade i byggbranschen under hela 2023 och bara i december så kursade 24 stora byggföretag med en gemensam omsättning på 1,4 miljarder och över 500 personer förlorade sina jobb, därtill alla underentreprenörer som sannolikt ökar på siffran till ett par tusen personer som nu är arbetslösa.

Svårbedömda elpriser under 2023, tillsammans med kraftigt höjda matpriser och höjda räntor innebär att hushållen håller hårt i slantarna och avvaktar med renoveringar. Med ett höjt ROT avdrag kan fler lockas att renovera och jobb inom byggbranschen kan både räddas och skapas. ROT avdraget är en beprövad reform som stimulerar den svenska ekonomin. Byggandet i samhället är dessutom en motor för väldigt många andra branscher, tillverkningsindustri, transporter, lunchrestauranger, bensinmackar, och många andra serviceföretag, ja egentligen motorn för en stor del av ekonomin, inte minst på landsbygden där alternativa jobb är svårare att finna.

Taket höjs till 75.000
Taket för ROT-avdrag är numera 50.000 kr. Men höjs från 1 juli 2024 till 75.000 kr. Det är rimligt då det legat fast sedan 2008, och borde med dagens penningvärde vara minst 15.000 kr högre för att motsvara samma nivå som då. 

Höj ROT avdraget också
Omfattningen av ROT-avdraget har varierat under åren mellan 50 procent och som i nuläget, 30 procent. För att ge byggandet en vitamininjektion bör avdraget höjas till 50 procent igen. Det är stimulansen i uppgången som har effekt, ju snabbare Sverige tar sig ur lågkonjunkturen desto bättre konkurrenssituation har hela landet gentemot omvärlden. När ekonomin ställt om och ljusare tider vädras kan avdraget justeras ned igen.

Omfattning
Idag omfattas många typer av renoveringsarbeten och ombyggnationer men fortfarande är andra insatser undantagna. Montera eller reparera och underhålla markiser och solskydd. Samma sak med solfilm på fönster. Insatser som faktiskt bidrar till att spara energi och som idag verkligen borde vara inkluderade i ROT-avdraget. Likaså omfattas inte planerandet och byggandet av gästhus, friggebod med mera. Med tanke på den bostadsbrist som råder borde dessa byggnader som ofta hyrs ut till studenter och enpersonshushåll omfattas av ROT-avdrag, det skulle stimulera byggandet och minska bostadsbristen. Inte heller omfattas larminstallationer idag vilket de borde med tanke på den kamp mot brottslighet vi stör inför.  

Stimulera byggbranschen för jobbens skull 
Sverige har ca 400.000 arbetslösa. Detta är ett problem. Men det kan också vara en möjlighet för landet. Om småföretagandet stimuleras och fler kommer i arbete, skapas fler skatteintäkter och en starkare välfärd. Investeringar behövs i vård, skola, infrastruktur, energi, polis och försvar och med fler i arbete kan detta lösas. Många byggföretag är småföretag och det är i dessa de många jobben kan komma att skapas. Redan idag så skapas 4 av 5 nya jobb i de små och medelstora företagen. Med 1 miljon småföretag är jobbskapande i dessa en enorm möjlighet. Då är byggbranschen en viktig aktör och med ett förstärkt och höjt ROT-avdrag kan de bidra starkt positivt på den svenska ekonomin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr