Fem förslag som kan förenkla för företagen

Attityden till företagare i Sverige är blandad. Somliga anser att företagare är småfifflare och skattesmitare, andra att de är fundamentet för samhället med allt de tillför i form av service, tjänster och varor som de ser till att ständigt erbjuda svenska folket. Det är lätt att en skev bild biter sig fast.

En strävsam och lyckosam företagare som leasar en hygglig bil riskerar att generera en del avundsjuka i vårt svenska jantesamhälle där alla hellre skall ha misslyckats lika mycket än att några få skall ha lyckats bättre än andra. Få ser arbetet och slitet bakom den leasade bilen. Långa och många dagar. Arbete med kunder på dagen och pappersarbete på kvällarna för att få tiden att räcka till. 50-60 timmars arbete utspritt på både sex och sju dagar per vecka är vardag för många egna företagare.  De flesta klagar inte, de har valt det själva och friheten att få lov att bestämma själv är värt de extra timmarna. Men att slitet belönas med avundsjuka och misstrohet är i de flesta fall inte rättvist. Det är de småföretagens slit som skapar grunden för att andra i Sverige har jobb.  Det är de små och medelstora företagen som står för större andelen av alla nya jobb som skapas idag. Det glöms alltför ofta bort. Det är nämligen i den närmare miljonen små och medelstora företagen som fyra av fem nya jobb skapas.

I de 1264 stora industriföretagen med över 250 anställda arbetar det lite drygt 1,1 miljon människor. De mindre företagen sysselsätter över två miljoner människor. Lägg därtill nästan 900.000 enmansföretag.  

Tyvärr är ofta kunskapen om företagarens roll och situation bland landets politiker också låg. Om fler politiker insett företagens roll i samhället hade förmodligen många beslut sett annorlunda ut. Vi ser tyvärr alltför ofta i samhällsdebatten en attityd gentemot företagare där dessa utmålas som egensinniga med den egna vinningen som enda drivkraft. Det är en bild som står i motsats till alla de företagare som tar ansvar för sin egen och andras försörjning, som bidrar till samhället med lokala tjänster, varor och inte minst en avsevärd andel skattepengar i varje kommun.

Winston Churchill lär ha sagt ”vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Alltför få inser att den är hästen som drar hela lasset.”

Därför var det välkommet att höra Elisabeth Svantessons ord i samband med beskedet om att 3:12 reglernas utredning inte skall fokusera på skattehöjningar; utan att ”Företagare skall belönas och uppskattas mer”. Hon fortsatte med ”Företagen är nyckeln om Sverige skall vara ett rikare och starkare land om 5 till 15 år”. Hur detta tar sig uttryck i praktisk politik återstår att se.

Från Företagarförbundets sida skickar vi med fem förslag på insatser som skulle förenkla och förbättra många företagares vardag.

 

  • Sänk arbetsgivaravgiften till en enhetlig lägre nivå.

Förenkla och rensa upp bland alla undantag – dessa förvillar mer än de stimulerar för de mindre företagen.

  • Ge Skatteverket ett uppdrag som rådgivare

Att få ett rakt svar från skattemyndigheten (eller andra myndigheter) är en rättighet som medborgare och skattebetalare. Med ovanstående förslag kan denna rättighet tillgodoses från samhället. Därtill minskar regelkrångel och administration för företagen vilket är ett prioriterat område från både småföretagen och från politiken.

  • Låt Försäkringskassans administrera hela sjuklönen

Administrera sjuklön via Försäkringskassans, som har kunskap och system för att hantera detta effektivt idag, i stället för att tvinga företagare till krånglig administration som ofta riskerar att bli felaktig med den anställde som får lida. Samt återbetala sjuklön månadsvis.

  • Inför Tillväxtjobb

Företagarförbundet föreslår en modern lärlingsutbildning som vi kallar ”Tillväxtjobb” som bidrar till att små företag kan ta rimligt små eller stora steg när de är redo att anställa. En kombination av arbete och kompetensutbildning där den anställde succesivt går från deltid till heltid och stärker sin kompetens på vägen.

  • Tillsätt en småföretagarminister

Säkerställ att jobbskapande i de minsta företagen stimuleras och att de över 1 miljon mindre företagen ges adekvat och fullt fokus i regeringsarbete. Som det är idag saknas småföretagarfrågorna som eget ansvarsområde på näringsdepartementet vilket är svårt att förstå givet den roll småföretagen har i samhället.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr