VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSSTÄMMA

Hotel Scandic Göteborg Central, Göteborg

Lördagen den 6 maj 2023

MOTIONER: Ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 april 2023 och skickas till: Företagarförbundet, Box 1132, 262 22 Ängelholm

Anmälan mailas in till info@ff.se senast den 7 april 2023 och ska innehålla: Medlemsnummer alt. org nummer, företagsnamn, namn och telefonnummer.

Program för stämman kommer att meddelas senare till alla anmälda deltagare.

VARMT VÄLKOMMEN! 

Styrelsen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar