Arbetslösheten minskade under 2022

Smiling white female trainee in clothing design studio

Antalet arbetslösa minskade med 69 000 personer till 419 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent, en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med 2021.

– Arbetsmarknaden visade motståndskraft under året, trots ett oroligt ekonomiskt läge. Arbetslösheten minskade på bred front samtidigt som sysselsättningen nådde en hög nivå, säger Åsa Zakrisson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Trots svårare ekonomiska tider så minskade arbetslösheten under förra året och landade på 7,5% och 419.000 arbetslösa i åldern 15-74 år, det är 69 000 färre än 2021 och (2020 var 459 000 arbetslösa och 2019 före pandemin var 379 000 arbetslösa)

Antalet arbetslösa män var 208 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 211 000. Under 2022 var arbetslösheten i genomsnitt 7,5 procent, en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Arbetslösheten bland män uppgick till 7,0 procent och bland kvinnor till 8,0 procent, en minskning för män med 1,5 procentenheter och för kvinnor med 1,1 procentenheter. Antalet arbetslösa inrikes födda minskade med 33 000 till 196 000 personer. Bland utrikes födda uppgick antalet arbetslösa till 223 000, vilket var en minskning med 36 000 personer. Arbetslösheten bland inrikes födda minskade med 0,8 procentenheter till 4,6 procent och bland utrikes födda minskade den med 3,5 procentenheter till 16,0 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 144 000. Av de unga arbetslösa var 84 000 heltidsstuderande. Andelen unga arbetslösa minskade med 3,1 procentenheter till 21,7 procent. Andelen arbetslösa unga män minskade med 5,3 procentenheter till 20,1 procent och andelen arbetslösa unga kvinnor uppgick till 23,5 procent.

Antalet långtidsarbetslösa, de som varit arbetslösa 27 veckor eller mer, var i genomsnitt 142 000 under 2022 bland personer i åldern 15-74 år, vilket var en minskning med 23 000 personer. Antalet långtidsarbetslösa män uppgick till 76 000, en minskning med 12 000 personer, medan antalet långtidsarbetslösa kvinnor uppgick till 66 000, en minskning med 11 000.

Läs mer här

Arbetslöshet i Europa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr