Regeringen utreder förenkling av 3:12

Pengar och 312regler

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, har blivit alltmer komplexa med tiden. Regeringen tillsatte därför i början av sommaren en kommitté som ska utreda hur reglerna kan förenklas.

Entreprenörsskatten, som 3:12 reglerna också kallas, berör 450 000 svenska företag. Reglerna har genomgått flera förändringar sedan de infördes 2014, vilket har lett till att komplexiteten ökat. Därmed har även risken att göra fel ökat. Många företagare efterlyser ett enklare, tydligare och mer okomplicerat regelverk. Kommittén ska bland annat överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar. 

Ändringarna kan träda i kraft 2025

När kommittén föreslår ändringar kommer de att sträva efter att hitta en balans mellan behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling. Uppdraget ska redovisas senast 30 november 2023. De nya 3:12 reglerna träder sannolikt i kraft den 1 januari 2025, enligt branschorganisationen FAR.

Text Annika Wihlborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr