Kategorier
Arkiv
Ekonomi

Regeringen utreder förenkling av 3:12

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, har blivit alltmer komplexa med tiden. Regeringen tillsatte därför i

LÄS MER »