Kristdemokraterna om småföretagspolitiken

Camilla Brodin(KD) kopiera

Inför valet har vi ställt tre frågor om småföretagspolitiken. Här är frågorna och partiernas svar.

Camilla Brodin (KD), ledamot i riksdagens näringsutskott

  1. Vad har ni för ambitioner och visioner med politiken för de fler än 800 000 företasom har 1–10 anställda?
    Vi vill ha färre regler och minskade administrativa kostnader för små och medelstora företag. Dessutom vill vi verka för en god myndighetsutövning och införa ett implementeringsråd, där företagare finns med från början i processen för införande av EU-lagstiftning i svensk lagstiftning. Idag överimplementeras EU-lagstiftning och ger inte företag förutsättningar för en god konkurrenskraft. Även otryggheten som småföretagare upplever måste brytas.
  2. Hur kan jobbskapande accelereras i dessa företag?
    Vi vill satsa på effektiva jobbreformer och skattelättnader, såsom förstärkningar av nystartsjobben. Inför en stötdämpare för energiskatten på el så att den sänks med 10 öre per kWh så länge som elpriserna överstiger snittet för föregående 24 månader. Några exempel på vad vi vill förändra är: Införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna, stärka regelrådet, inrätta ett förenklingsforum, reformera systemet med personalliggare och avskaffa kravet på hotelltillstånd. Det måste även löna sig att ta ett arbete jämfört med att gå på bidrag. Här har vi flera förslag på riktiga reformer.
  3. Företagarförbundet driver frågan om en småföretagarminister. Har ni en kandidat som skulle passa på den posten?
    Mycket god idé. Det har saknats fokus på småföretag under en längre tid. Kanske en förenklingsminister skulle kunna passa in i nästa regering? Finns mycket att ta tag i för den personen. Vi har många som skulle kunna axla en sådan post då småföretagarfrågor är något som finns med i vår grundideologi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr