Enklare regler – lösning på mycket

Smiling white female trainee in clothing design studio

Regelkrånglets kostnader för företagen mäts till cirka 200 miljarder kronor årligen. Medan samtliga partier och organisationer är eniga om att det behöver minska så ökar istället krånglet med en kostnad om en miljard per år sedan 2013. Pengar som istället för att bekosta krångel skulle kunna finansiera arbetstillfällen.

Förra näringsministern Ibrahim Baylan påbörjade 2019 en förenklingsresa tillsammans med Företagarna och hann besöka Eskilstuna, Umeå, Karlstad och Malmö, totalt fyra platser ute i landet och träffade småföretagare för att höra om deras behov av näringspolitiken för att kunna utvecklas och skapa arbetstillfällen. Alla var överens om att regelkrånglet kostar onödig tid och pengar för företagen och ambitionen var och är att krånglet bör minskas.

Utredning och ett förslag

Ännu har det inte kommit någon nämnvärd förenkling ut av Baylans resande.

Men nu ligger det ett förslag på regeringens bord. Ett förslag som innehåller tre huvudpunkter. 

Förslag på regeringens bord

Nu tre år senare ligger att förslag som innebär förenklingar på regeringens bord. Förslaget har tre huvudspår:

  1. Konsekvensanalysen i samband med regeländringar och lagar måste bli bättre avseende konsekvenserna för företagen. 
  2. Befintliga regler måste vara enklare att korrigera i de fall det visar sig att de blir onödigt kostsamma och krångliga för företagen. Även regler som inte tjänar sitt syfte längre måste kunna tas bort lättare. EU har redan ett sådant system och är ”enkelt” att kopiera och implementera.
  3. Obligatorisk utvärdering av regler på bestämd tidpunkt. Fråga måste löpande ställas: ”tjänar regeln sitt syfte?” och ”är regeln värd priset?”

Konkurrenskraft går förlorad

Andra länder i EU är mer framgångsrika med regelförenkling och när Sverige står still halkar vi efter och tappar konkurrenskraft. Detta är speciellt olyckligt för de svenska exportföretagen. Det är inte ovanligt att Sverige avviker från miniminivån i samband med EU-lagstiftning och överimplementerar. Danmark gör vanligtvis tvärtom och accepterar miniminivån vilket minimerar företagens regelbörda och kostnader.

Krångelombudsman

Helsingborg och Växjö kommuner har tillsatt en krångelombudsman dit företagen kan vända sig med förslag på förenkling och kritik i de fall de upplever reglerna för krångliga och besvärliga. Svenskt näringsliv föreslår i sin rapport ”Lätta på regelbördan” att en liknande central funktion inrättas dit näringslivet kan vända sig med förslag på förenklingar.

Viktigt att något sker nu innan någon ”dör på sin post”

Regelkrångel har stått på företagens agenda i snart tre decennier. Företagaren Bengt Månsson ledde Simplexgruppen i slutet av 90-talet som hade till uppgift att förenkla för företagen. Han gav upp med kommentaren: ”Jag hade räknat med att stånga pannan blodig men inte att avlida på min post”.

Låt oss hoppas att politiken kan åstadkomma förändring så att det inte behöver ske.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr