SMÅA vill se större trygghet för företagare i a-kassan

Småa:s kommunikationschef Jessica Tjällman

Inför valrörelsen har a-kassan pekats ut som en viktig fråga, men debatten har främst handlat om ersättningsnivåerna. Småföretagarnas a-kassa, Småa, vill se ett företagarperspektiv i diskussionen.

– Den lagstiftning som finns idag är från början skriven för dem som har en anställning, säger Jessica Tjällman, kommunikationschef på Småa. Sedan har man efter hand lagt till företagare i lagen. Vi vill se en grundlig utredning och en ny lagstiftning, som utformas både efter vad som är samhällsekonomiskt rimligt och vad som är tryggt och bra för företagare och deras verklighet.

Under pandemin har ett antal tillfälliga lättnader gällt för företagare som fått ersättning från a-kassan.

– Det vore rimligt att permanenta flera av de tillfälliga reglerna för just företagare i a-kassan, säger Jessica Tjällman. Under pandemin har det blivit tydligt att även lönsamma företag kan få ett totalt stopp i verksamheten. Företagare är med och finansierar trygghetssystemet idag och bör också kunna ta del av det i samma utsträckning som den som är anställd.

De tillfälliga lättnaderna har bland annat gällt möjligheten att lägga sitt företag vilande för att få ersättning från a-kassan. Normalt ska det gå minst fem år för att företaget ska kunna läggas vilande igen, men under pandemin har man kunnat lägga företaget vilande flera gånger och därmed växla mellan perioder då man arbetar med sitt företag och perioder då man får ersättning från a-kassan.

– Den absolut viktigaste förändringen har ändå varit möjligheten att marknadsföra sig och ha kund- och leverantörskontakter under tiden som företaget är vilande, säger Jessica Tjällman. Enligt ordinarie regler får man inte det. Det innebär ett slags moment 22, där företagaren måste söka anställning för att få sin ersättning, men samtidigt inte får leta uppdrag till det vilande företaget. Det tycker vi är orimliga förutsättningar.

En utredning om förbättrat trygghetssystem för företagare som gjordes i slutet av förra året rekommenderar regeringen att permanenta de regler som gällt under pandemin avseende vad ett företag får göra utan att rätten till a-kassa går förlorad.

– Vi vill se en ny lagstiftning som utformas efter företagarnas verklighet, säger Jessica Tjällman. Nuvarande lagstiftning är ett lapptäcke där man bara lagt till nya regler efter hand, men företagandet i Sverige har förändrats mycket de senaste 10–20 åren. Därför behöver vi moderna lagar som tar hänsyn till företagares förutsättningar.

Text Stefan Hedner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr