Minsta antalet konkurser på fyra år

konkursnotis

Förra året bjöd på 12 procent mindre konkurser jämfört med 2020 enligt UCs statistik. I närtid är det endast 2017 som kan stoltsera med färre antal konkurser.

 Den utveckling vi sett under året med ökade börsvärden och mycket låga konkursnivåer, samt ett ökat antal nystartade bolag även inom pandemiutsatta branscher, är anmärkningsvärd. Pandemistöden har varit avgörande för att hjälpa många företag att hålla näsan ovan ytan. Många nya företag startades i kölvattnet av att andra bolag och konkurrenter tidigt under pandemin gick i konkurs. Det troligaste scenariot för 2022 är att pandemistöden till företagen avvecklas och tillväxten minskar något. Skenande energipriser, komponentkrisen, arbetskraftbrist, hushållens skuldsättningsgrad samt nya virusmutationer är potentiella hot, men de flesta bedömare överens om att vi är på väg mot ett normalläge för ekonomin, globalt och i Sverige. Konkurserna kommer att fortsatt ligga på låga nivåerna men öka något då de företag som har fått konstgjord andning med pandemistöd inte klarar konkurrensen, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Hög tillväxt, vaccin och stödåtgärder bedöms ha hjälpt småföretagen igenom pandemin och många konkurser har undvikits.

UC:s troligaste scenario för 2022 är att pandemistöden till företagen avvecklas och tillväxten minskar något. Konkurserna väntas fortsatt ligga på låga nivåerna men öka något då de företag som har fått konstgjord andning med pandemistöd inte klarar konkurrensen, uppger Richard Damberg.

Länstoppen (procentuell förändring jämfört med 2020)

  • Norrbotten -30%
  • Örebro Län
  • Hallands län

Länsbotten (procentuell förändring jämfört med 2020)

  • Gotlands län +8%
  • Kronobergs län +7%
  • Gävleborgs län +4%

Se listan över alla län på US sida nedan.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr