Småföretag skjuter digitalisering på framtiden

Digital transformation technology strategy, digitization and digitalization of business processes and data, optimize and automate operations, customer service management, internet and cloud computing

Digitala klyftan mellan små och stora företag ökar

Många beskriver Coronapandemin som en katalysator för företagens digitala utveckling, men faktum är att den digitala klyftan mellan högdigitala och lågdigitala företag har ökat under pandemin. Gapet mellan de företag som tar till sig digitala arbetssätt och de som inte gör det har blivit större. Bland de företag som riskerar att halka efter i digitaliseringsutvecklingen och därmed bromsa tillväxttakten finns många småföretag

Trots att samhällets digitaliseringstakt har accelererat de senaste åren finns det fortfarande många småföretagare som ännu inte har inlett sin digitaliseringsresa. Det kan bero på att många tror att det är svårt, krångligt eller dyrt. 

–Många småföretagare skjuter digitaliseringen framför sig eftersom de inte ser affärsnyttan. Många anser sig inte heller ha tid att implementera digitala tjänster i den dagliga verksamheten, men det är en paradox eftersom digitaliseringen faktiskt innebär att man effektiviserar och spar mycket tid. Jag vill att vi förändrar bilden av att teknik är krångligt. Idag finns många vinster att hämta utan att det blir ett stort projekt som är tidskrävande och dyrt, säger Daniel Stark, strategi- och affärsansvarig för små och medelstora företag på Telia.

Små insatser gör stor nytta

Enligt Telias Digitala Index, som årligen kartlägger hur långt svenska företag kommit med sin digitalisering, använder även många småföretag digitala verktyg som Teams och Zoom mer nu, men det innebär inte att digitaliseringsgraden i resten av deras verksamhet har ökat. 

–Digitala lösningar underlättar i allt från interna rutinuppgifter som fakturering och orderhantering, till handläggning av kundärenden som underlättas eller kan automatiseras helt. Ofta räcker det att ta små steg och exempelvis börja automatisera fakturahanteringen eller att använda verktyg som möjliggör ett mobilt kontor. Små insatser som sätter fart på digitaliseringen gör ofta stor nytta. Även de minsta företagen kan digitalisera genom att exempelvis investera i färdigpaketerade eller molnbaserade tekniklösningar som inte är särskilt dyra eller krångliga att komma i gång med, säger Daniel Stark.

Text Annika Wihlborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr