Kategorier
Arkiv

Bra att veta inför 2022

Prisbasbelopp 48 300 kr Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Förhöjt prisbasbelopp 49 300

LÄS MER »