INKOMPLETT STATISTIKLÄNK De osynliga soloföretagarna skapar sina egna jobb

Nio av tio enmansföretagare har inte tagit ut en sjukdag från Försäkringskassan det senaste året. Och nästan hälften har jobbat även om de själva eller deras barn varit sjuka. Endast en procent har under det senaste tuffa året anmält sig som arbetslös. Många betalar till trygghetssystem som de inte använder. Det framkommer i en ny undersökning som FöretagarFörbundet genomfört bland Sveriges enmansföretagare.

– Enmansföretagarna är Sveriges enskilt största företagargrupp. Deras andel av förädlingsvärdet, som är företagens samlade bidrag till BNP, är hela 15 procent. Samtidigt är de ofta helt osynliga i debatten. Det vill vi ändra på, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet.

I undersökningen framkommer att enmansföretagarna främst identifierar sig med sin yrkesroll, och ser sig inte som företagare. Man ÄR sin verksamhet. De arbetar mycket – var fjärde jobbar mer än 56 timmar i veckan. Men nästan tre av fyra är ändå nöjda med sin livssituation. Enmansföretagen får det lokala samhället att fungera. De skapar jobb åt sig själva och till sitt nätverk.

”Som enmansföretagare fixar jag jobb åt mig själv och kostar inget för staten” Citat från FöretagarFörbundets undersökning, maj 2009”.

Av Sveriges dryga 900 000 företag är omkring 600 000 enmansföretag. Av dessa är det endast cirka 150 000 som kan anses leva på sitt företagande.

– Det borde vara många flera. Här finns en enorm potential, nu gäller det att fler vågar ta steget och faktiskt satsa på sitt företag. Nu krävs det åtgärder från regeringen. Först och främst måste trygghetssystemen bättre anpassas till företagares verklighet. Sedan behöver arbetsgivaravgifterna även sänkas för de som har aktiebolag och till sist är det hög tid att slopa revisionsplikten för de allra minsta.

”Inför regelförenklingar! Den stora skillnaden i livsvillkor för småföretag och större bolag” Citat från FöretagarFörbundets undersökning, september 2009″.

Välkommen att delta, idag torsdag den 3 december kl 9.30 till 11.00, då FöretagarFörbundet håller ett seminarium kring undersökningen på United Spaces i Stockholm, Vasagatan 11. I debattpanelen finns Per Schlingmann, partisekreterare Moderaterna samt Socialdemokraternas Börje Vesterlund och olika soloföretagare.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes med hjälp av telefonintervjuer, 20-28 oktober 2009. Tillfrågade var enmansföretagare, det vill säga företagare utan någon anställd utöver honom/henne själv och med en omsättning på minst 250 000 kronor. Antal svarande var 500.

Hämta rapporten här.

Ytterligare statistik på vår hemsida.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr