Solistboken

Solistboken-1260877842715Varje år genomför vi en rad undersökningar bland småföretagarna. Vi tar reda på hur deras vardag ter sig och vad de tycker och tänker. Kunskapen samlar vi i den här skriften. Vår senaste bok – Solistboken – vänder sig till alla som på något sätt arbetar med småföretagarfrågor. Ta en titt!

Boken kan läsas av alla – allt från politiker, tjänstemän och organisationer till forskare och journalister. Och givetvis till småföretagarna själva. I oktober 2009 genomförde vi en studie kring enmansföretagarna i Sverige.

Att 2009 varit ett tufft år har inte undgått någon. Företag har gått omkull och många har förlorat sina jobb. Men bara en procent av Sveriges enmansföretagare har under det senaste året anmält sig arbetslösa. De är goda förebilder för företagsamhet.

Att ”driva eget” är för de allra flesta enmansföretagare förknippat med frihet. Flexibiliteten är viktig, oberoende om man blivit företagare genom fri vilja, tvång, tradition eller slump. Det är kanske just den faktorn som gör att nästan tre av fyra är tillfreds med tillvaron och får livspusslet att gå ihop, trots att de flesta jobbar mer än 40 timmar i veckan.

Landets enmansföretagare vill leva här och nu. De vill ha nöjda kunder och göra något de tycker är roligt. De ÄR sina företag. Egenföretagare är inget jobb, det är en livsstil.

Läs Solistboken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr