FF bedömer att utredningens förslag om utökade möjligheter att använda ombud och att elektroniskt avlämna handlingar, kommer att förenkla det administrativa arbetet för FF:s medlemmar.

Vad gäller utredningens förslag avseende avsnitten 3.6.1 – 3.6.3 och 3.6.6 – 3.6.7, ansluter sig FF till de synpunkter som Lantbrukarnas Riksförbund lämnat. Det nuvarande kontrollsystemet som bygger på pappersdokument framstår som föråldrat i dag och måste kunna ersättas med elektroniskt uppgiftslämnande.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.