Yttrande över ”Skatteförfarandet”

FF bedömer att utredningens förslag om utökade möjligheter att använda ombud och att elektroniskt avlämna handlingar, kommer att förenkla det administrativa arbetet för FF:s medlemmar.

Vad gäller utredningens förslag avseende avsnitten 3.6.1 – 3.6.3 och 3.6.6 – 3.6.7, ansluter sig FF till de synpunkter som Lantbrukarnas Riksförbund lämnat. Det nuvarande kontrollsystemet som bygger på pappersdokument framstår som föråldrat i dag och måste kunna ersättas med elektroniskt uppgiftslämnande.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr