Fyra av fem möjliga kronor för förslag om riskkapitalavdrag och halvering av arbetsgivaravgiften. FöretagarFörbundet, som är representant för 35 000 småföretag har länge drivit frågan om riskkapitalavdrag på 20 procent för den som investerar i onoterade småföretag (med ett avdragstak på 100 000 kronor under en 5-årsperiod.) Socialdemokraternas liknande förslag om riskkapital är därför välkommet men borde inte begränsa sig till de som investerar i nystartade företag.

– Det finns många starka etablerade småföretag som skulle kunna växa snabbt om de fick in kapital, därför är riskkapitalavdrag på 20 procent en förutsättning för ett växande näringsliv, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Sahlins förslag om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften med 15 procentenheter för den enmansföretagare som gör sin första anställning, är också bra. Men förslaget är inte tillräckligt då en undersökning bland landets småföretagare i september visar att 75 procent av de tillfrågade uppger att en sänkning av arbetsgivaravgiften starkt skulle påverka deras vilja att anställa.

– Vi ser hellre generella åtgärder. Självklart är en sänkning bra, men bör gälla för alla och dessutom är tillfälliga lösningar aldrig bra. Det är viktigt med långsiktighet och förutsägbara spelregler, säger Camilla Littorin.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.