FF kommenterar Tomas Tobés (M) förslag för lönsamt företagande, som publicerades i SvD idag. FöretagarFörbundet som är representant för 35 000 företagare, ger Tobés förslag om sänkt bolags- och kapitalinkomstskatt, högt betyg då förbundet länge har drivit frågan om ett slopande av 3:12-reglerna. På så sätt blir det lönsammare att driva och anställa i företag.

– Företagare måste få egen kraft att utvecklas och anställa folk och det ska löna sig att ta risker. Idag är det alltför många som är beroende av banklån eller stöd från staten, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Tobés förslag om sänkta sociala avgifter är också ett viktigt steg för att sänka ett företags kostnader och stimulera efterfrågan. FöretagarFörbundet vill sänka arbetsgivaravgifterna etappvis med 3 procentenheter under 5 år, sammantaget en sänkning med 15 procentenheter.

– Självklart måste vi stimulera arbetskraftutbudet genom exempelvis jobbskatteavdraget, men det räcker inte. Regeringen måste se till att företagarna får lägre kostnader och ökad lönsamhet och på så vis stimulera efterfrågan, säger Camilla Littorin.

I samband med omfattande skattereformer vill FöretagarFörbundet också se en utförlig konsekvensanalys som utgår från småföretagens perspektiv.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.