FF kommenterar finansdepartementets förslag om förlängning av de tillfälliga skatteanstånden med inbetalning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter. FöretagarFörbundet som är representant för 35 000 företagare, driver frågan om att förlänga uppbördstiden för inbetalning av moms, källskatt och arbetsgivaravgifter med 18 dagar.

– Uppskovstiden är varmt välkommen och bra, den kan rädda många företag från hastig nedläggning. Men tillfälliga lösningar är inte tillräckligt. Småföretagarna är trötta på att agera bank åt staten när kunder inte betalar i tid. Det skadar likviditeten djupt, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.