Detaljhandeln minskade i september

Blurred big sales on Black Friday. On sale in a clothing store i

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 1,4 procent i september jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. Dagligvaruhandeln (exklusive Systembolaget) ökade med 0,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,7 procent.

Under den senaste tremånadersperioden (juli-september) var detaljhandelns försäljningsvolym 0,1 procent högre än i de tre månaderna april-juni.

Läs mer på SCB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr