Att tänka på om skada inträffar på utfört arbete

Rebecka edman Säkra webb notiserUtfört arbete ansvar

#Tryggare skall alla vara

När någon påstår att du skadat den andres egendom är det oavsett vad som hänt, den som äger egendomen som ska anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Så fort du får vetskap om att ett skadeståndskrav kommer riktas mot dig ska du anmäla till ditt försäkringsbolag. Har du underentreprenörer som orsakat skada ska även de anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. 

 • Säkerställ bevisning (foton, vittnen, notera observationer mm)
 • Anmäl skada till försäkringsbolaget snarast. Ni har 1 år på er att anmäla från det att ni fått kännedom om skadan
 • Om den skadade egendomen har en egen försäkring skall den skadelidande själv anmäla skadan på sin försäkring
 • Underrätta eventuella underentreprenörer om att skada inträffat

Sist men inte minst – ta inte på er ett ansvar för en skada innan försäkringsbolaget har rett ut alla omständigheter. 

 OBS! Om du tar på dig kostnader eller reparerar skada innebär det inte per automatik att ersättning utbetalas från försäkringen. Skulle du vilja ge kunden något i goodwill så gör det skriftligt och avsäg dig ansvaret.

För mer information https://ff.se/medlemsformaner/forsakringar/

Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på Säkra

Tel: 060-61 25 30 

E-post: stenstaden@sakra.se

Så här fyller du i en skadeanmälan

Fyll i en skadeanmälan med redogörelse och händelseförlopp. Tänk på att varje skada är unik och måste bedömas utifrån just den händelsen!

 Exempel på bra innehåll:

Beskriv arbetet ni anlitades för

 • När/hur utfördes det?
 • Vilken utrustning användes?
 • Var/när inträffade skadan?
 • När/hur upptäcktes skadan?
 • Vad i arbetet utfördes så att skada uppstod?
 • Anser ni er ansvariga för skadan? Ja/nej, varför?
 • Om nej, vad kan ha orsakat skadan?
 • Hur har ni kontrollerat/fastställt att det är ert arbete som varit felaktigt utfört?
 • Beskriv alternativa andra skadeorsaker
 • Beskriv och bifoga gärna vilka rutiner ni har för att undvika skador av aktuellt slag.
 • Om det finns rutiner, följdes dessa? Om ja, hur kunde skadan då inträffa. Om nej, förklara varför
 • Övrig information med betydelse för utredningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr