VD- och styrelseansvar

Rebecka edman Säkra webb notiser VD ansvar

#Tryggare skall alla vara

För att skydda din privata ekonomi bör du se till att företaget du representerar har en VD- och styrelseansvarsförsäkring. Om du arbetar i olika externa styrelser bör du kräva denna försäkring även av de bolagen.

Om ”någon” anser att en styrelse gjort ett dåligt arbete, ex brister i den finansiella rapporteringen eller dålig förvaltning kan bland annat VD- och styrelsen få hårda krav på sig. En VD- och styrelseansvarsförsäkring hjälper bland annat till att utreda om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som söker skadestånd samt föra företagets talan vid rättegång. 

Det är viktigt att vara medveten om att man i en styrelse har ett personligt ansvar oaktat om man varit med o fattat beslut i frågan eller inte. Det kan också framkomma skadeståndsanspråk efter att man avgått ur en styrelse eller under & efter ett eventuellt konkursförfarande.

För mer information

Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på Säkra

Tel: 060-61 25 30 

E-post: stenstaden@sakra.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr