Varning för ”zombieföretag”

Smiling white female trainee in clothing design studio

Efter de senaste ekonomiska kriserna har det uppstått zombieföretag. Så kallas företag utan lönsamhet som lever på bidrag eller lån och skulle gå i konkurs utan dem. En svängning i samhället har skett och efterfrågan på dessa företags produkter och tjänster har minskat till förmån för andra. Ändå lever de. Tack vare bidrag från staten och lån från bankerna. Ett dött företag som ändå ”lever” – ett zombieföretag.

Zombieföretagen uppmärksammades först i japan

Efter den stora finanskrisen med kraftiga fall på fastighetsmarknaden och börsen på 1990-talet upptäcktes att investeringarna i Japan var låga under en lång tid efter. Dessutom skapades det färre jobb än vad som är normalt efter en kris. Vad berodde detta? Efterforskningar gjordes och man kom fram till att en orsak var att en stor grupp zombieföretagen hade bildats.

Zombieföretagen suger näring ur en marknad

Zombieföretagn har anställda precis som andra företag och säljer en del produkter eller levererar en del tjänster, men det skulle inte överleva utan lån eller bidrag. Med andra ord så tar de upp en plats i marknaden som ett friskt företag annars skulle etablera sig på. Därför står utvecklingen still, inga nya jobb skapas och ekonomin blir lidande.

Kommer zombieföretagn att dyka upp i Sverige efter pandemin?

Det finns två tydliga förutsättningar för att dessa företag kan komma att växa i grupp i sverige efter pandemin. Det första är att vi har ett lågt ränteläge. Vilket kan leda till att det är kortsiktigt billigare för bankerna att låna till dessa företagen än att riskera sätta dem i konkurs. Det andra är de stora stödinsatser som skett från regeringens sida under krisen och kan komma att fortsätta ett stycke tid framöver.

Läs mer på DN.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr