Fem förslag för återstart

Jan olof jacke

Svenskt Näringsliv har satt samman fem förslag för att återstarta Sverige. Det innehåller satsningar på forskning och utveckling samt sänkt bolagsskatt.

”Sverige gick in i pandemin med en svag produktivitetsutveckling. Det avspeglar den generella investeringsnivån. Men det slår också åt andra hållet, det lönar sig för dåligt att investera i Sverige”, skriver Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke på organisationens hemsida.

Här är Svenskt Näringslivs fem förslag för återstart av Sverige

  • Stärk Sverige som kunskapsnation De samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) bör öka med en procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent.  
  • Underlätta klimatomställningen Svenskt Näringsliv föreslår att den planerade utbyggnaden av stamnätet tidigareläggs med tio år, från 2040 till år 2030. 
  • Frigör potentialen i digitalisering och AI Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men lagar och regler måste uppdateras för att frigöra den fulla potentialen. 
  • Minska regelbördan och underlätta tillståndsprocesser Svenskt Näringsliv vill att regeringen vidtar åtgärder för att sänka företagens regelkostnader och administrativa bördor. 
  • Sänk bolagsskatten Bolagsskatten påverkar direkt mängden investeringar som genomförs och bör i ett första steg sänkas till 18 procent. Regelverket i övrigt behöver också förbättras.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr