Våra unga lär de äldre att återvinna mera

SONY DSC

Svenskarna har blivit bättre på att återvinna under pandemin. Framför allt bland landets yngre invånare. 1 av 5 mellan 18-29 år anger att de har blivit mer noggranna med att återvinna under pandemin. Det visar Återvinningsbarometern, en årlig Kantar Sifo-undersökning som genomförs på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Årets undersökning visar att trenden håller i sig och återvinningsengagemanget bland Sveriges invånare är fortsatt högt. 9 av 10 återvinner sina tidningar och förpackningar och under pandemin har ändrade livsvanor lett till ett kraftigt ökat engagemang bland var femte invånare mellan 18 och 29 år. Framför allt uppger invånarna att de återvinner plast- och pappersförpackningar i större utsträckning än före coronapandemin.

– För att skapa ett mer cirkulärt och hållbart samhälle måste vi se till att ta hand om de resurser som vi förbrukar. Att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning är en enkel sak som alla kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Här måste vi alla hjälpas åt, säger Veronica Foberg Gustafsson kommunikationschef på FTI.

Undersökningen visar dock att vi har en bra bit kvar till ”full återvinning”. Endast 15 % av svenska folket återvinner samtliga av sina förpackningar. Anledningen till att man väljer att inte källsortera en del förpackningar uppges framför allt vara platsbrist i hemmet och att det upplevs vara mer bekvämt att slänga förpackningarna i hushållssoporna.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr