Investeringsstöd för landsbygden

Under måndagen presenterade Näringsminister Ibrahim Baylan regeringens satsning på landsbygden. Regeringen förstärker sitt ”landsbygdsprogram” med 417 miljoner. Dessa skall gå till:

  • Markavvattning av åkermark, 140 miljoner
  • Investeringsstöd för energi och klimat, 68 miljoner
  • Insatser för att hantera den ökande vildsvinspopulation, 52 miljoner
  • tvecklingen av Lantbrukets Dataplattform, 50 miljoner
  • Leader (landsbygdsutveckling), 45 miljoner
  • Investeringsstöd till besöksnäringen 30 miljoner

Investeringarna i besöksnäring på landsbygden skall användas för att stärka återhämtningen och bredda utbudet av besöksnäringen på landsbygden.

Läs mer

Foto: Johan Wessman (CC BY 3.0)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar