V och M största nej-sägarna i småföretagarnas hjärtefrågor: riksdagspartierna ställda mot väggen

[one_half]

Vänsterpartiet och Moderaterna var de största nej-sägarna gällande åtgärder för ett stärkt småföretagarklimat. Miljöpartiet och Folkpartiet var samtidigt kvällens stora ja-sägare till småföretagens viktigaste frågor. Det var tydligt i FöretagarFörbundets partipolitiska Chatwalk på Myntkabinettet i Stockholm i kväll. FöretagarFörbundet presenterade också en rykande färsk undersökning som visar vad småföretagarna anser är viktigast för att våga anställa.

Niklas Ekdal ledde utfrågningen av Tomas Tobé (m), Kent Persson (v), Stefan Attefall (kd), Per Bolund (mp), Liselott Hagberg (fp), Tomas Eneroth (s) och Roger Tiefensee (c) samt den efterföljande debatten kring småföretagarnas kärnfrågor.

I den snabba utfrågningen svarade partierna på ytterkanterna, Vänsterpartiet och Moderaterna, nej flest gånger på frågor som är viktiga för småföretagarna. Och kvällens stora ja-sägare var Miljöpartiet och Folkpartiet. Vidare kan samtliga partier tänka sig att slopa revisionsplikten för alla småföretag, se en fortsatt utbyggnad av lärlingsutbildningar och yrkeshögskolor samt införa ett skatteavdrag för fysiska personer vid investeringar i småföretag.

– Det är glädjande att alla partier är väl insatta i företagarfrågor samt kan skriva under på att småföretagarna måste ha bra villkor för att växa. Utfrågningen visade samtidigt att vi måste jobba vidare med att stimulera efterfrågan, det vill säga, företagens vilja att anställa – främst genom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter och slopat sjuklöneansvar! Vår undersökning visar att tre av tio vill anställa om förutsättningarna för företagande förbättras, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

[/one_half]

[one_half_last]

Resultat från undersökningen

Undersökningen, som besvarades av 1 465 företagare, visar att sänkt arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar fortsatt är de viktigaste frågorna för landets småföretagare, för ökad lönsamhet och mod att våga anställa. Dessutom spelar möjligheten att kunna anställa lärlingar till lägre kostnad, stor roll för att våga anställa.

– Nästan en halv miljon människor står idag utanför arbetsmarknaden. Om var fjärde småföretagare anställer en person till, skulle nästan en kvarts miljon nya jobb kunna skapas, säger Camilla Littorin.

Undersökningen visar att ett återinförande av förmögenhetsskatten, nya och ökade miljöskatter, samt kilometerskatt för lastbilar, är frågor som kommer att ha störst negativ effekt på småföretagens lönsamhet. Ett slopande av RUT-avdraget kommer också att påverka många företag negativt.

– Detta är frågor som främst rör enskilda företagsgrupper, så som industri- och transport branschen samt servicebranschen, men påverkar i förlängningen även underleverantörer, avslutar Camilla Littorin.

Undersökningen hittar du här.

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr