Idag presenterade Alliansen sitt beslut om att halvera tjänstemomsen för restaurangbranschen, från 25 procent till 12 procent. – Det är ett mycket välkommet besked från regeringen! Lika skattesatser för mat på restaurang och i butik underlättar för många småföretagare inom bl and annat catering-, restaurang- och caféverksamheterna, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Åtgärden kommer att leda till cirka 8 000 nya helårsarbetskrafter och kostnaden beräknas bli 5,6 miljarder för den offentliga finansen. FöretagarFörbundet som representerar 35 000 småföretagare har länge drivit frågan om halverad tjänstemoms för restauranger och gläds åt alliansen beslut att halvera tjänstemomsen för branschen.

– Vi vet att restaurangbranschen har stora förutsättningar att växa och åtgärden kommer också att stävja svartarbete och därmed skapa konkurrens på lika villkor, säger Camilla Littorin.

För mer information:

Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.