FöretagarFörbundet kommenterar de Rödgrönas paket för småföretagande och entreprenörskap: 3 av 5 möjliga kronor

[one_half]

De Rödgröna presenterade idag ett stimulanspaket för småföretagande och entreprenörskap, innehållande sex punkter. FöretagarFörbundet (FF) som representerar 35 000 småföretagare välkomnar ambitionen och menar att förslagen i det stora hela är bra men att paketet är tunt.

Paketet innehåller en sänkning av arbetsgivaravgiften med 6 procentenheter inom loppet av två år. Det är ett bra förslag eftersom en sänkning av arbetsgivaravgiften är den enskilt viktigaste frågan för småföretagarna. Samtidigt vill de Rödgröna höja arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år, vilket blir ett hårt slag för många småföretagare. De Rödgröna vill vidare ”se över sjuklönekostnaderna” – FF vill slopa sjuklöneansvaret då det drabbar småföretagarna extra hårt. Dessutom vill FF att sjukförsäkringen blir en försäkring istället för en skatt.

– Som det ser ut idag diskrimineras småföretagarna! Som småföretagare jobbar du jämt och utnyttjar knappt systemet i sjukförsäkringen. Därför är det inte mer än rättvist att avgiften relateras till hur mycket du belastar systemet, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

[/one_half]

[one_half_last]

De Rödgröna vill bland annat ha en starkt kommersiell service för en levande landsbygd under punkten ”Entreprenörskap i hela Sverige”. Det går helt i linje med FF:s stimulansprogram för lokala företag, som utöver det innefattar fler förslag för att aktivera det lokala ägandet och den lokala tillgången på riskkapital. Gällande riskkapital vill de Rödgröna i sitt paket ”genomföra en extra utdelning från Vattenfall med fem miljarder kronor för att skapa en ny riskkapitalfond”. Men FF menar att riskkapital inte ska vara statligt.

– Större fonder är inte intresserade av att investera i Klaras frisersalong. För att småföretagen ska kunna expandera, krävs det bättre möjligheter att attrahera riskkapital från privatpersoner – då krävs också en skattestimulans, säger Camilla Littorin.

För mer information:

Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet
tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr