Småföretagarna jobbar mer än någonsin: Allt fler tar kortare sommarsemester

[one_half]

Sveriges småföretagare jobbar i stort sett jämt och sommaren är inget undantag, sommarsemester är ingen självklarhet. En ny undersökning från FöretagarFörbundet visar att 84 procent av småföretagarna jobbar mer än 40 timmar per vecka och var fjärde tar högst en veckas sommarsemester. Dessutom jobbar nästan nio av tio småföretagare ändå under sin ”ledighet”.

– Situationen är allvarlig. Vi har följt småföretagarnas arbetstider och semestervanor under flera år och arbetsbelastningen blir bara högre. Många uppger att det är svårigheten att få lönsamhet i företaget som hindrar dem att ta ledigt, säger Camilla Littorin, förbundssekretare på FöretagarFörbundet.

Undersökningen visar att ungefär hälften av småföretagarna tar maximalt två veckors sommarsemester och fem procent tar inte sommarsemester alls. Och nästan tre av fyra småföretagare önskar att de kunde vara lediga längre under sommaren.

”Jag sprider ut lediga dagar lite då och då, vill vara tillgänglig för kunder och anställda, ha koll på fakturor och skatter och måste ro in intäkter.” (citat från undersökningen)

– Det måste bli mer lönsamt att driva företag. Det absolut viktigaste är att sänka arbetsgivaravgifterna. Det stärker inte bara ekonomin i företaget, det ökar sysselsättningen och dessutom ökar det chanserna för småföretagarna kan få en rimlig avlastning. Lönsamma företag är också en förutsättning för vår välfärd, säger Camilla Littorin.

[/one_half]

[one_half_last]

Vart femte småföretag kommer med all säkerhet att anställa ungdomar som extra personal och ytterligare 12 procent uppger att de troligtvis kommer att skapa sommarjobb för unga.

– Det är glädjande att så många av småföretagen tar sitt ansvar och låter ungdomar få en chans att prova på arbetslivet, säger Camilla Littorin.

Småföretagarna har långa arbetsdagar. Så många som var sjunde småföretagare arbetar mer än 60 timmar i veckan. Mindre än hälften av sin arbetstid lägger de på kärnverksamheten, resten läggs på administration, försäljning, personalfrågor och utveckling av verksamheten. Ungefär hälften av småföretagarna upplever att gränserna mellan arbete och övrig tid är mycket otydliga och att de därför oavbrutet är ”i tjänst” .

Fakta om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar mellan den 26 maj och 2 juni 2010. Antal svarande 1 457 företagare. Genomförd av Hero Kommunikation.

Läs hela undersökningen här

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr