Sammanfattning
FöretagarFörbundet stödjer att ett fjärde år inrättas som påbyggnad till gymnasieutbildningar såsom föreslagits och att detta leder fram till en gymnasieingenjörsexamen. FöretagarFörbundet stödjer vidare motsvarande påbyggnad för yrkesprogrammen. Påbyggnaderna bör dock permanentas på en gång efter att vederbörliga utredningar har gjorts. Det bör också inkluderas ett entreprenörstänkande i undervisningen för att underlätta eget företagande.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.